Jak udržovat vaši automatiku.

Jak udržovat vaši automatiku.

Jak správně udržovat automatiku.

Hlavním důvodem, proč umývat automatiku po každém ponoru, je odstranění chlóru, písku, soli, bahna a jiných nečistot. Krystalky zaschlé soli, se vytvoří všude, kam se slaná voda dostala. Písek, který se může dostat do útrob 2 stupně, může způsobit ucházení vzduchu z automatiky. Proto, po každém ponoru v bazénu v moři nebo volné vodě na lomu, proveďte následující údržbu.

7 bodů správné údržby

  1. Jestliže, máte k lahvi připojenou automatiku pod tlakem, můžete ji opláchnout čistou tekoucí vodou bez jakýchkoliv obav, že do ní vnikne voda.
  2. Jestliže, nemáte automatiku pod tlakem, NESMÍTE dopustit vniknutí vody, do útrob druhého stupně skrz zmačknuté tlačítko sprchy. Vyžadováno je pouze, opláchnutí náustku, vnitřní části regulátoru, nádechovou a výdechovou membránou.
  3. Při umývání prvního stupně automatiky, postupujeme tak že. Otvor závitu, kterým šroubujeme automatiku do ventilu lahve, zaslepíme palcem ruky. Tím vytvoříme vodotěsné uzavření, proti vniknutí vody do prvního stupně. Toto je nejchoulostivější místo.
  4. Částečně odsuňte gumové chrániče hadic tak, aby bylo možné opláchnout i kovové koncovky hadic na obou stranách.  Tedy vedoucím k prvnímu i druhému stupni.
  5. Pokud uvidíte na kovových částech automatiky usazeniny soli. Použijte 20% roztok octu ve vodě. Rozprašovačem naneste na tyto části automatiky a po 10 minutách opláchněte čistou vodou. Postup je stejný, jako je výše uvedeno.  
  6. Další vizuální kontrolou, prověříte poškození náustku, nebo povrchu hadic.
  7. Nezapomínejte, nejpozději každý rok, nebo 100 ponorů, donést automatiku do vašeho autorizovaného servisního střediska. Musíme vyměnit všechny gumové části a o-kroužky, nastavit nádechové odpory a středo tlaky, pro správnou funkci automatiky.

Upozornění, správná funkce vyváženého druhého stupně.  Nastavíte-li páčku Venturiho efektu naplno, automatika po zmáčknutí tlačítka sprchy nebo vypadnutí z úst do vody na membránu začne silně ucházet. Tento efekt Vám pomáhá, lepšímu nadechnutí. Pokud škrtící páčku přepnete na MIN potom k úniku vzduchu, nesmí dojít.

Kontrola správného nastavení, středo tlaku u prvního stupně. Použijte certifikovaný středotlaký manometr určen k takové kontrole, (určitě ho má servisní středisko).

Kontrola druhého stupně, ponořte membránou do vody jen k hadici.  Automatika začne odpouštět, když je hadice pod úrovni hladiny. To je správné nastavení. Dříve odpouští je moc jemně nastaveno, zatopí se vodou i náustek je nestaven velký odpor.  

Servisní technik Tecline, Scubapro, Aqualung, Apeks, Seac.

Tomáš Melichárek